Breach

Initiator

Breach สามารถยิงพลังระเบิดอันรุนแรงโดยมีพื้นที่ของศัตรูเป็นเป้าหมายในการเคลียร์เส้นทาง เขาจะสร้างความเสียหายและการก่อกวนเพื่อให้คู่แข่งต้องเผชิญกับอุปสรรคอันหฤโหดทุกครั้ง

Initiator

Breach สามารถยิงพลังระเบิดอันรุนแรงโดยมีพื้นที่ของศัตรูเป็นเป้าหมายในการเคลียร์เส้นทาง เขาจะสร้างความเสียหายและการก่อกวนเพื่อให้คู่แข่งต้องเผชิญกับอุปสรรคอันหฤโหดทุกครั้ง

ทักษะพิเศษ

Q - Flashpoint

ติดตั้ง Blinding Charge กดยิงเพื่อปล่อยระเบิดที่ทะลุผ่านกำแพงอย่างรวดเร็ว ระเบิดลำแสงจะบดบังวิสัยทัศน์ของผู้เล่นทุกคนที่มองลำแสง

พวกเราคือกำลังรอ