Phoenix

Duelist

ส่งเสียงทักทายมาจากสหราชอาณาจักร พลังของ Phoenix ส่องแสงเรืองรองด้วยสไตล์การต่อสู้ของเขา เผาไหม้สนามรบให้เป็นจุณด้วยแสงสว่างและเปลวไฟ ไม่ว่าเขาจะมีทีมคอยสนับสนุนหรือไม่ เขาก็จะรีบเข้าไปในสงครามด้วยความตั้งใจของเขาเองเสมอ

Duelist

ส่งเสียงทักทายมาจากสหราชอาณาจักร พลังของ Phoenix ส่องแสงเรืองรองด้วยสไตล์การต่อสู้ของเขา เผาไหม้สนามรบให้เป็นจุณด้วยแสงสว่างและเปลวไฟ ไม่ว่าเขาจะมีทีมคอยสนับสนุนหรือไม่ เขาก็จะรีบเข้าไปในสงครามด้วยความตั้งใจของเขาเองเสมอ

ทักษะพิเศษ

Q - Curveball

ติดตั้ง Flare Orb ที่จะวิ่งเป็นเส้นโค้งและระเบิดหลังจากขว้างออกไปไม่นาน กดยิงเพื่อปล่อย Flare Orb โค้งไปทางซ้าย ระเบิดและทำให้ผู้เล่นที่เห็นออร์บนั้นสูญเสียการมองเห็น กดโหมดการยิงเสริมเพื่อปล่อย Flare Orb โค้งไปทางขวา

พวกเราคือกำลังรอ