Makale listesine git
08.06.22Topluluk

İkinci Yıla Özel Çifte Kutlama!

Paylaş:

Les Benjamins ve Riot Games işbirliği ile Fade’e özel hazırlanan, sadece bu yarışmaya özel hediyeler seni bekliyor!

VALORANT’ın ikinci yaşı ve Fade’in gelişi şerefine VALORANT’ın en büyük hayran yarışması başlıyor!
Fade hakkındaki hayran çalışmalarını “#FadeVALORANTTürkiye” etiketiyle paylaş ve Les Benjamins’ten Fade’e özel olarak hazırlanan t-shirt ve sweatshirt modellerini kazanacak 40 kişiden biri olma şansını yakala.

Neler ile mi katılabilirsin? VALORANT’ın yeni Türk Ajanı Fade’in gelişini nasıl kutlamak istersen; resim, tasarım, müzik, şiir, cosplay veya aklına ne gelirse…

Son katılım tarihi: 30 Haziran 2022

Ödülleri yakından incele!

IG_-_3.png

IG_-_2.png

Jüri Kimlerden Oluşuyor?

Makale_İç_Jüri.png

VALORANT’a ve Fade’e yönelik içerikleriyle yakından tanıdığın Yüksel Toksöz ve 2xCIV ile Riot Games Türkiye ekibinden tanıdığın Bahadır Güven, Nihan Dinç ve İrem Yıldız da jüri de yer alacak.

Fade’in de dediği gibi rüyalar çok acayip şeyler… Fade hepimizin çok uzun zamandır beklediği bir rüyaydı. Bu rüyanın gerçeğe dönüşünü nasıl kutladığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.

Yarışmaya katılmak ve/veya ödül kazanmak için herhangi bir ücret ödemenize veya satın alma gerçekleştirmenize gerek yoktur.

1. Uygunluk.

Yarışma Riot Games Eğlence Hizmetleri Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir. (“Sponsor”). Yarışmaya katılanların (“Yarışmacı”), Yarışmaya (“Yarışma”) giriş esnasında on sekiz (18) yaşını doldurmuş ya da daha büyük olması ve Türkiye Cumhuriyetinde ’de ikamet etmeleri gerekmektedir..

Sponsor’un çalışanları ve onların birinci dereceden akrabaları (ebeveyn, kardeş, çocuk, eş ve bağı olsun ya da olmasın aynı evde ikamet eden herhangi bir kişi ve Yarışmayla ilişkili tüm diğer tüzel kişiler ya da onların ortaklıkları, bağlı kuruluşları ve onların reklamcılık ve tanıtım acenteleri, memurları ve yöneticileri ve Yarışma başlangıç tarihinden önce geçen altı ay içerisinde Sponsor adına profesyonel hizmet sağlamış olan danışmanlar, bağımsız yükleniciler, , eski çalışanlar ve stajyerler (ve onların birinci dereceden aile üyeleri), ya da herhangi bir bağlı şirket ya da kişilik dahil fakat bunlar sınırlı olmamak üzere Yarışma ile ilişkili tüm diğer şirketler ve onların ilgili acenteleri, memurları ve yöneticileri ve tüm bireyler giriş yapma veya kazanma hakkına sahip değildir.

Bir ödül kazanma hakkına sahip olmak için Yarışma’ya katılımın aşağıda belirtilmiş olan formatta, Sponsor tarafından alınmalı ve tamamlanmalıdır. Sponsor, Başlama Tarihinden önce yukarıda belirtilen uygunluk kriterlerini değiştirme hakkını saklı tutar.Yarışma Riot Games Genel Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası’na tabidir. Yöneticiler, memurlar ve Sponsor’un çalışanları, ebeveyni ve onların ilgili bağlı şirketlerinden herhangi biri, bağlı kuruluşları, temsilcileri, profesyonel danışmanları, reklamcılık ve tanıtım acenteleri ve her biri yerleşik olan birinci dereceden akrabalar ve şahıslar, giriş yapmaya ya da herhangi bir ödül kazanmaya yetkili değildirler. İlgili tüm ulusal, yerel kanunlar ve yönetmelikler uygulanacaktır.

2. Feragat.

Sponsor aşağıda belirtilmiş olan konular konusunda sorumlu olmayacaktır., (a) herhangi bir gecikme, kayıp, yanlış gönderilmiş, yanlış veya karmaşık ya da tahrip edilmiş iletimler ya da Girişler; (b) telefon, elektronik, yazılım, donanım, network, internet ya da diğer bilgisayar ya da iletişim bağlantılı arızalar ya da hatalar;(c) Sponsor’un kontrolü dışındaki olaylardan ötürü gerçekleşen herhangi Yarışma aksamaları, haksızlıkları, zarar ya da ziyanları; ya da (d) Sponsor’un kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü, Yarışma ile ilişkili herhangi bir malzemeye ait her türlü basım ya da matbaa hataları.

3. Yarışma Dönemi

Yarışma 08 Haziran 2022 tarihinde saat 20.00’de (UTC+3) başlayacak, 30 Haziran 2022 23:59’a (UTC+3) kadar devam edecektir. Bitiş tarihinden sonra yapılan Girişler, kazanma hakkına sahip olmayacaktır. Sponsor ya da Sponsor’un görevlendirdiği memurlar, tüm yarışma ile ilişkili tarihleri ve zaman süreçlerini belirleme konusunda tek yetkili olacaktır.

4. Yarışmaya Giriş.

Yarışmacı, https://www.twitter.com ve https://www.instagram.com üzerinden kendi açık hesabı üzerinden belirtilen etiketleri ekleyerek ilgili tarih aralığında paylaşım yaptığında yarışmaya katılır.

(i) Yapılan Giriş; açık saçık, müstehcen, karalayıcı, uygunsuz, aşağılayıcı, pornografik, küfürlü, taciz edici, yasadışı, kaba ya da saygısız davranışlar gösteriyor ya da bu davranışları yüceltiyorsa,

(ii) herhangi bir ırk, din ya da etnik kökeni aşağılıyorsa,

(iii) yukarıdakilerin herhangi birinden yapılan Girişin bir parçası olarak ya da Girişin adına yarar sağlıyorsa,

(iv) Yapılan giriş herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal ediyorsa ( bunlarla sınırlı olmamakla beraber örnek olarak fotoğraf sizin değilse veya bir kişiyi ve/veya bir kişiye ait eserin fotoğrafını izinsiz çekerseniz)

(iv) bu Resmi Kuralları ve Riot Games Genel Hizmet Şartları’nı ihlal ediyorsa,

(v) ya da herhangi bir sebepten dolayı uygunsuz olduğu düşünülüyorsa.

Girişin silinmesi durumunda, Giriş uygunluluk vasfından diskalifiye edilir ve hükümsüz ve geçersiz sayılır. Girişler Yarışmacıya iade edilmeyecektir. Girişlerin silindiği ya da diskalifiye olduğu hususunun bildirilmesi gerekli değildir.

5. Yapılan Girişte Hakların Tanınması.

Yarışma ile ve ilaveten Sponsor’un reklamcılık ve tanıtım çalışmaları ile ilişkili herhangi bir amaç için içeriği kullanması, dağıtması ve ticari olarak ondan faydalanması için kalıcı, geri alınamaz, evrensel, münhasır olmayan, tamamı ödenmiş ve telifsiz, alt lisans verilebilir ve devredilebilir lisans verir. Sponsor herhangi bir durumda ve herhangi bir sebepten dolayı tüm Girişleri düzenleme hakkını muhafaza eder, fakat bunu yapması konusunda hiçbir yükümlülüğü yoktur. Sponsor, ilan, ticari satışlar, çoğaltma, ifşa etme, reklamcılık ve tanıtım faaliyetleri, dağıtım, iletim, yayıncılık ve yayımlama dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için içeriği kullanma hakkını saklı tutar, fakat bu konuda yükümlülüğü yoktur. Sponsor, kullandığı bilgilerle ürün ve/veya hizmet geliştirme ve pazarlama amacı dahil fakat sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için içeriğin içerdiği her türlü fikri, bilgiyi veya tekniği kullanma hakkını saklı tutar, ve her bir Yarışmacı, bu Hakların Tanınması bölümü uyarınca yarışmanın ya da bahsi geçen içeriğin her türlü kullanımı için Sponsor’dan, onun temsilcilerinden, bağlı ortaklıkları ya da devralanlarından gelecek hiçbir ilave ödemenin, ücretin, telif hakkı ücretinin ya da diğer tazminatların olmayacağını bilir ve kabul eder. Yarışmacı, yukarıda bu paragrafta belirtilen Sponsor’un haklarını etkilemek, tamamlamak veya onaylamak üzere Sponsor tarafından makul ölçülerde istenilen her türlü ilave işlemi, masrafları Sponsor’a ait olmak üzere kabul eder (yeminli ifade-beyannamelerin ve diğer belgelerin icra edilmesi dahil fakat bununla sınırlı değildir). Girişe verilen hakların, ilaveten, her bir Yarışmacı ve onun bağlı varisleri işbu vesileyle Sponsor’u ve onların ilgili ana şirketleri, temsilcileri, bağlı ortaklıkları, mirasçıları ve devredilenleri ile birlikte herhangi bir uygun ortak sponsorunu, ve onların ilgili yöneticilerini, üyelerini, ortaklarını, memurlarını, çalışanlarını, acentelerini ve temsilcilerini (hepsi topluca “Muaf Tutulan Taraflar”), içerik ile ilişkili olarak avukatlık ücretleri ve masrafları dahil herhangi bir üçüncü şahsın haklarının ihlalinden doğan, herhangi bir şekilde veya biçimde, her türlü dava ve/veya yükümlülükten ötürü tazmin eder, ibraz eder ve muaf tutar, ve zarar görmelerini engeller. Bir içeriğin bu Yarışmadan bir ödül kazanması durumunda Yarışmacı, Sponsor’un önceden yazılı olarak verilmiş izni olmaksızın herhangi bir şekilde veya biçimde Girişi pazarlama, dağıtma, satma, alt lisans verme veya Girişten ticari olarak faydalanma arayışına girmeyeceğini ilaveten kabul eder.

GİRİŞ KONUSUNDA HAKLARIN TANINMASINA İLİŞKİN ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YARIŞMAYA KATILMAYINIZ.

6. Ödüller.

Yarışma ödülü Les Benjamins ve Riot Games ortaklığıyla hazırlanan ve para ile satılamayan özel tekstil ürünüdür. Toplam 40 kazanana gönderilecektir.

ALINDI İLE İLİŞKİLİ TÜM YEREL VERGİLERİ VEYA HERHANGİ BİR ÖDÜLÜN KULLANIMI, KAZANANIN YEGANE SORUMLULUĞUNDADIR. Sponsor’un kontrolü dışında teslim edilemez olarak iade edilen, veya bildirimin gönderilmesinden sonra beş (5) gün içerisinde talep edilmeyen ödüller cezalı olacaktır ve alternatif bir kazanana verilecektir. Ödüller devredilemez. Herhangi bir ödülün değişimine veya takasına (para ile dahil olmak üzere) izin verilmez; bununla birlikte Sponsor kendi takdir yetkisi ile herhangi bir ödülü daha yüksek bir değerle veya eşdeğer bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar. Her Yarışmacı, en fazla bir adet Hextech Seti ile sınırlandırılmıştır. Tüm ödüller “OLDUĞU GİBİ” verilir ve açıkça ya da ima edilmiş olan HERHANGİ BİR TÜRDEN GARANTİ İÇERMEZ (belirli bir amaç için her türlü ima edilen pazarlanabilirlik veya uygunluk garantisi dahil, fakat bununla sınırlı değildir).

7. Değerlendirme

Gönderiler arasından diğer kullanıcılar arasından en çok oy verilen 10 kişi, yarışmanın temasını belirleyen ve Sponsor’un anlaşmalı olduğu jüri tarafından yaratıcılık ve/veya beceri esasına göre değerlendirilerek ve yarışmanın birincisi ikincisi ve üçüncüsü olarak belirlenecektir. Sponsor kazananın kimliği ve uygunluğu konusunda makul ölçülerde tatmin olmazsa, her türlü durumda ödülü geri çekme hakkını saklı tutar. Sponsor’un kararları her hususta nihai karardır.

8. Yarışma içeriğinin kullanılması

Yarışmacı giriş yaparak aynı zamanda, yukarıda bahsi geçen Yarışma için kullanmış olduğu girişlerin Sponsor tarafından toplanmasını ve/veya muhafaza edilmesini onaylar. Her bir Yarışmacı, Yarışmacının Girişinin, dünya çapında görüntülenmesi için Sponsor tarafından İnternete verilebileceğini özellikle bilir ve kabul eder.

9. Kuralların Kabulü; Genel Muafiyet.

Yarışmaya giriş yaparak ve yasaların azami izin verdiği ölçüde, her Yarışmacı, burada verilen tüm amaçlar için nihai olacak olan Sponsor kararlarının ve bu Resmi Kuralların bağlayıcı olacağını kabul eder. Yarışmacı ilaveten Muaf Tutulan Tarafları bundan doğacak herhangi bir yükümlülükten muaf tutar, azleder, tazmin eder ve zarar görmelerini engeller, ve kişisel yaralanmalar, ölüm; mal ve kamusal ya da gizlilik haklarına verilen zarar ya da tahribat, hakaret ya da kötü bir şekilde betimleme dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilerek ya da bilmeyerek, sözleşme teorisi, haksız bir fiil (ihmal dahil), teminat ya da diğer teoriler altında olsun ya da olmasın, Yarışma ile ilişkili olarak ya da Yarışmadan doğan her türlü talep, masraf, zarar, kayıp ya da hasarlardan; ya da herhangi bir ödülün kullanımı ya da kullanma yetersizliği, teslimatı, yanlış teslimatı, bildirim hatalarından, kabul ve sahipliğinden feragat eder. Bir yasa konusu ya da ilgili yargılama yetkisindeki kamu politikası olarak bu taleplerden feragat edilemez. Yarışmacı ilaveten, bu paragrafın ya da bu Resmi Kuralların herhangi bir bölümünün geçersiz olması halinde, buna karşın, geri kalanın tam bir yasal yürürlük ve geçerlilik içerisinde olmaya devam edeceğini kabul eder.

10. Genel Giriş Kuralları.

Doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir çoklu kimlik altında, veya herhangi bir yazılım programı altında giriş yapmaya teşebbüs eden ya da bunu teşvik, ya da Sponsor tarafından saptandığı haliyle doğrudan ya da dolaylı olarak yanlış giriş yapmak, oylamak ya da teşvik etmek amacıyla diğer herhangi bir cihaz, metot ya da hile kullanan herhangi bir birey ya da Yarışmacı diskalifiye edilecektir.

Sponsor, kendi takdir yetkisiyle, tüm Girişleri gözden geçirme ve soruşturma hakkını ve adil bir Yarışma sağlamak amacıyla gerekli gördüğü tüm önlemleri alma hakkını saklı tutar. İptal edilmiş, kayıp, okunaksız, tahrip edilmiş ya da tamamlanmamış Girişler, uygunsuz, diskalifiye ve geçersiz sayılacaktır.

Ana şirketi, bağlı ortaklıkları ve kuruluşları, reklamcılık ve tanıtım acenteleri, tedarikçileri (tüm ödül sağlayıcıları dahil olmak üzere), matbaacıları ve distribütörleri, ve bu Yarışma ile bir şekilde ilgili olan herhangi ya da her bir kişinin ilgili yöneticileri, üyeleri, ortakları, memurları, çalışanları, temsilcileri ve acenteleri ile birlikte Sponsor; (i) geciken, kaybolan, tamamlanmamış, yanlış yönlendirilmiş ya da hasar görmüş Girişlerden; (ii)her türden teknik donanım, yazılım ya da telefon kusurlarından, kaybolmuş ya da erişim sağlanamayan ağ bağlantılarından; ya da (iii) katılım sağlamayı sınırlandırabilecek ve bu Yarışmada kullanılan ya da bu Yarışma ile bağlantılı olan programlama ya da ekipman veya gönderici tarafından sebep olunan başarısız olmuş, yanlış, hatalı, karmaşık ya da gecikmiş elektronik iletişimlerden; (iv) kazananlara yapılan bildirimlerde; ya da diğer Yarışma ile ilişkili iletişimlerde, veya bu Yarışmadaki Girişlerdeki süreçte, değerlendirmelerde ve çizelgeleme işlemlerinde oluşabilecek her türlü insan hatalarından; ya da (v) bu Resmi Kurallardaki herhangi bir yazım hatasından ötürü sorumlu değildir. Yazım, iletim ya da diğer hatalar sebebiyle olursa, bu Resmi Kurallarda belirtilen sayıdan hariç daha fazla ödül talep edilir ve duyurulur, varsayıldığı şekliyle geçerli talepte bulunan tüm kişiler, geçerli olan sayıda reklamı yapılmış ödüle sahip olmak için yapılan rastgele taslakta yer alacaktır. Hiçbir durumda reklamı yapılmış sayıdaki ödülden daha fazlası verilmeyecektir.

Herhangi bir faktör (bilgisayar virüsleri, hataları, solucanları, onaysız değişiklik, yetkilendirilmemiş müdahale, hile, teknik hatalar veya diğer herhangi bir sebepten dolayı oluşan enfeksiyonlar dahil), bu Yarışmanın yönetimini, güvenliğini, adilliğini, bütünlüğünü ya da düzgün bir şekilde yürütülmesini etkilediğinde ya da bozduğunda; ya da bu Yarışma artık bu Resmi Kurallarda tanımlandığı gibi yürütülemeyecek hale geldiğinde, Sponsor kendi takdir yetkisine bağlı olarak, bu Yarışmayı iptal etme, feshetme, değiştirme ya da erteleme, ve/veya kazananları tahrip edici eylemin uygulanmasından önce alınan ya da Sponsor tarafından adil ya da uygun olarak görülen Girişlerden seçme hakkını saklı tutar. Sponsor herhangi̇ bi̇r hi̇leli̇ gi̇ri̇ş ya da yarişmaci hakkinda yasalarin i̇mkan tanidiği ölçüde dava açma hakkini sakli tutar. Sponsor’un yegane takdir yetkisinde olmak üzere, bu resmi Kurallara uymayan ya da bu Yarışmaya müdahale etme girişiminde bulunan Yarışmacı ve kazananlar her şekilde diskalifiye edilebilir.

SPONSOR TARAFINDAN VERİLEN TÜM KARARLAR NİHAİDİR. EĞER BU RESMİ KURALLARIN ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN YARIŞMAYA KATILMAYIN.

11. Kazananların Listesi.

Kazananlar VALORANT Türkiye’nin Twitter ve Instagram hesaplarından duyurulacaktır.

12. Telif Hakkı Bildirimi.

Yarışma ve ona eşlik eden tüm malzemelerin telif hakkı © [2022] Riot Games, Inc. ve onun lisansörlerindedir. Tüm hakları saklıdır.

13. Geçerli Kanun ve Yargılama.

Giriş yaparak ya da katılım sağlayarak, yasaların tutarsızlığı hususundaki ilkelere bakmaksızın, Yarışmayı ve bu Resmi Kuralları, Türkiye yasalarının yöneteceğini kabul etmiş olursunuz. Yarışmaya katılmanızın bir koşulu olarak, taraflar arasında çözümlenemeyen tüm ya da herhangi bir ihtilafın, ve bu Resmi Kurallar ile bağlantılı olarak ya da bu Kurallardan doğan dava nedenlerinin, herhangi bir biçimdeki grup davalarına başvurmadan, bireysel olarak çözüleceğini kabul etmiş olursunuz. İlaveten, herhangi bir ihtilaf durumunda, hiçbir koşul altında ödül elde etmenize izin verilmeyecektir, ve işbu vesileyle peşinen sarf ettiğiniz fiili masraflarınız hariç olmak üzere (örneğin, bu Yarışmaya girmenizle ilişkili olan masraflar) cezai, arızi veya dolaylı tazminat talep etme haklarınızın tümünden feragat edersiniz, ve ilaveten katlanan ve artan tazminat talep etme konusundaki tüm haklarınızdan feragat edersiniz. 

0